Projekty unijne


Projekt - Komórki Macierzyste

MEDICAL MAGNUS Sp. z o. o. ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Komórki Macierzyste CD34+ w leczeniu chondromalacji i urazach chrząstki stawowej - prace badawczo rozwojowe”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2 - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2 - Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ Projektu 1.

Celem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych z wykorzystaniem komórek macierzystych CD34+ w leczeniu chondromalacji i urazach chrząstki stawowej oraz opracowanie nowych standardów postępowania tj. procedury leczenia i rehabilitacji zwiększającej efektywność terapeutyczną tych komórek.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 221 800,00 zł.