Projekty unijne


Projekt - Komórki Macierzyste

MEDICAL MAGNUS Sp. z o. o. ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Komórki Macierzyste CD34+ w leczeniu chondromalacji i urazach chrząstki stawowej - prace badawczo rozwojowe”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2 - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2 - Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ Projektu 1.

Celem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych z wykorzystaniem komórek macierzystych CD34+ w leczeniu chondromalacji i urazach chrząstki stawowej oraz opracowanie nowych standardów postępowania tj. procedury leczenia i rehabilitacji zwiększającej efektywność terapeutyczną tych komórek.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 221 800,00 zł.

Projekt: "Dotacja na Kapitał obrotowy dla Medical Magnus sp. zo.o.", w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0321/20-00.

Wartość Projektu: 246 450,51 zł. Wkład funduszy europejskich (środków wspólnotowych): 100%.

Cel Projektu (wskaźnik rezultatu): Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa.

Krótki opis Projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Projekt: " Program rehabilitacji leczniczej MEDICAL MAGNUS"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 X.3.1: Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Program rehabilitacji skierowany jest do mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia (aktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej), cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

W ramach programu zakwalifikowanym pacjentom oferujemy do pięciu zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 15 dni roboczych oraz w jedną z sobót w trakcie lub tuż po odbywaniu turnusu będą zorganizowane warsztaty psychoedukacje i dietetyczne, w których udział jest obowiązkowy.

Projekt realizowany jest na terenie naszej placówki przy ul. Kopernika 38 w Łodzi codziennie od godziny 08.00 do 20.00. Zawsze staramy się, aby uzgodnić godziny zabiegów możliwie elastycznie do godzin pracy.

Co należy zrobić, aby zapisać się do Programu rehabilitacji leczniczej Medical Magnus?

1 krok

Zapraszamy do placówki lekarza medycyny rodzinnej współpracującej w ramach Programu np. AGA-MED przy ul. Snycerskiej 5 w Łodzi (rejestracja) i prosimy o wydanie dokumentu o nazwie: „ZLECENIE UDZIAŁU” w projekcie.

2 krok

Zgłaszamy się do rejestracji poradni rehabilitacji w Medical Magnus Sp. z o. o. ul. Kopernika 38 w Łodzi, aby otrzymać do zapoznania się i wypełnienia resztę niezbędnych dokumentów. Następnie po wypełnieniu ich należy złożyć cały komplet w rejestracji rehabilitacji i czekać na nasz telefon z informacją o terminie wizyty w lekarza rehabilitacji.

3 krok

Wizyta u lekarza rehabilitacji ostatecznie kwalifikująca do programu. Wyznaczenie rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych.

4 krok

15 dni rehabilitacji.

5 krok

Warsztaty psychoedukacyjne 3h i 1h warsztaty dietetyczne, sobota od 9.00-13.00.

6 krok

W ciągu 2 tygodni po zakończeniu rehabilitacji – wizyta u lekarza rehabilitanta.

7 krok

3 miesiące po zakończeniu rehabilitacji – trzecia wizyta w lekarza rehabilitanta.

8 krok

Przedstawienie przez uczestnika projektu zaświadczenia od pracodawcy o kontynuacji zatrudnienia lub innego zaświadczenia o gotowości podjęcia pracy zarobkowej.

Poznaj więcej szczegółów o Programie rehabilitacji leczniczej Medical Magnus:

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze projektu Medical Magnus:

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Rejestracja Rehabilitacji pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.

Nabór uczestników do programu trwa stale do momentu wyczerpania puli miejsc (200 osób).

Zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

W ramach Programu Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Łodzi Przychodnia Medical Magnus współpracuje z placówkami POZ:

  1. AGA-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Medycyny Rodzinnej Agnieszka Anna Piotrowska Snycerska 5, 91-302 Łódź
  2. Medar Pro Sp. z o.o. ul. Poselska 10 lok. 26, Aleksandrów Łódzki
  3. Poradnia Ortmed Sp. z o.o., Ul. Wodnika 7, Łódź
  4. Centrum Medyczne Remedium - ul. gen. J. Dąbrowskiego 15 B, Łódź (93-177), mają też filię na Tylnej: Centrum Medyczne Remedium - ul. Tylna 5, Łódź (90-348)

PROJEKT ZAKOŃCZONY