Nasi partnerzyNarodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Kościuszki 4
90-419 Łódź

Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
ul. Kopernika 38
90 - 552 Łódź

http://ptmsiw.pl/

Polski Komitet Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
Polski Związek Lekkiej Atletyki
ul. Mysłowicka 4
01-612 Warszawa
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Kopernika 38
90-552 Łódź

http://fundacjazdrowia.com.pl/

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

Salutis- Zaopatrzenie medyczne
ul. Kopernika 38
90-552 Łódź

Gabinet 1A | Parter Kliniki

LUXMED Onkologia
ul. Kopernika 38
90-552 Łódź
KROMED Marek Krochmalski
ul. Kopernika 38
90-552 Łódź

Klinika Medycyny Estetycznej
ul. Kopernika 38
90-552 Łódź

http://velvetclinic.pl/

Nowoczesna sala operacyjna w KROMED Marek Krochmalski w wyniku realizacji z udziałem środków unijnych projektu pn.:

Nowe usługi w firmie Kromed

Nowoczesność, wysokie technologie oraz niezwykła funkcjonalność i komfort, to tylko niektóre atuty nowo utworzonej Sali operacyjnej. Wykonany projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych przez firmę przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. W wyniku realizacji projektu Kromed wprowadza nowe usługi w postaci wykonywania operacji z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki i technologii medycznej w leczeniu. Przykładowe możliwości zastosowanych w projekcie rozwiązań technologicznych, to:

  • zcentralizowanie kontroli całej sali operacyjnej obejmujące sterowanie urządzeniami endoskopowymi i dodatkowymi, jak również oglądanie, wyświetlanie, archiwizowanie i przekazywanie informacji za pomocą obrazów wideo oraz innych źródeł danych do sali operacyjnej i poza salę operacyjną;
  • ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika system mający na celu zoptymalizowanie i nowocześnienie przebiegu pracy oraz zwiększenie jego komfortu.;
  • łączność zmierzająca do ulepszenia komunikacji audio-wizualnej z sali operacyjnej;
  • możliwość transmisji obrazu oraz dźwięku do innych ośrodków medycznych, w tym również do studentów znajdujących się na salach wykładowych czy też w salach konferencyjnych;
  • możliwość wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych.

Firma KROMED Marek Krochmalski jako pierwsza w Polsce realizuje program przyszłościowego, nowatorskiego sposobu leczenia komórkami macierzystymi problemów zdrowotnych chorób narządu ruchu. Celem firmy jest stworzenie nowego standardu leczniczego w uszkodzeniach i przeciążeniach narządu ruchu, zwłaszcza zmian zwyrodnieniowych stawów, co w wielu przypadkach umożliwia pacjentom uniknięcie leczenia z wykorzystaniem protez. Za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności firma KROMED Marek Krochmalski otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in.:

I nagrodę Urzędu Miasta Łodzi jako Laureat Konkursu -
Łódź proponuje Innowacyjni i Kreatywni 2012 w kategorii: „Innowacyjna usługa”

I nagrodę w konkursie Mocni w Biznesie 2015 w kategorii: „Medycyna, zdrowie i farmacja”

Firma KROMED Marek Krochmalski współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na Świecie oraz z innymi placówkami medycznymi. Stosując najnowocześniejsze dostępne technologie leczenia Kromed dąży do zwiększania dostępu do specjalistycznej opieki medycznej oraz maksymalnego bezpieczeństwa medycznego pacjentów. Firma cieszy się bardzo dużym uznaniem na rynku usług medycznych mając wypracowaną mocną i ugruntowaną pozycję. Dzięki rzetelności, profesjonalizmowi oraz konkurencyjnym cenom zdobywa coraz większe grono pacjentów. Projekt wpływa korzystnie na rozwój nowoczesnej medycyny w województwie, a także poprawia wizerunek województwa łódzkiego, jako dbającego o rozwój i poprawę standardu życia obywateli. Kompleksowa realizacja niniejszego projektu przyczynia się do zwiększenia wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w służbie zdrowia. Marek Krochmalski

Specjalistyczna Praktyka Lekarska KROMED Marek Krochmalski

ul. Kopernika 38

90 552 Łódź Film z sali operacyjnej do zobaczenia tutaj

więcej: www.kro-med.pl

Sala operacyjna KROMED Marek Krochmalski

Celem działania Fundacji jest wspomaganie służby zdrowia poprzez między innymi zakup sprzętu medycznego, modernizację placówek medycznych, szkolenie kadry specjalistów i tym podobne działania zmierzające do poprawy warunków leczenia i skuteczniejszej pomocy wszystkim potrzebującym.
Obecnie pracujemy nad projektem, który ma na celu przeprowadzenie badań dzieci z klas 1 – 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa i wprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjno – korekcyjnych w stwierdzonych wadach postawy.

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90 – 552 Łódź


Prezes Fundacji: Marek Krochmalski
Konto bankowe: PKO BP Oddział 7 w Łodzi 02 1020 3408 0000 4702 0322 7386
Organizacja non – profit

KRS: 0000178532

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
więcej informacji - tutaj