Wymagane dokumenty


Przychodnie specjalistyczne:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL
 • oryginał skierowania (jeśli wizyta w ramach NFZ)

Gabinet zabiegowy w ramach NFZ:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL
 • skierowanie
 • lekarstwa i/lub materiały medyczne (jeśli wymaga tego zabieg)

Gabinet zabiegowy w ramach usług komercyjnych:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL
 • lekarstwa i/lub materiały medyczne (jeśli wymaga tego zabieg)

Zabiegi operacyjne:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL
 • wyniki badań dodatkowych (zgodnie z wykazem otrzymanym podczas zapisywania się na zabieg operacyjny), o ile lekarz zlecił ich wykonanie
 • inne posiadane dokumenty medyczne (badania, wypisy ze szpitali itp.)

Rehabilitacja:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL
 • aktualne skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej POZ (skierowanie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia)

Diagnostyka: W ramach NFZ badania RTG i USG wykonujemy wyłącznie dla Pacjentów skierowanych przez lekarzy naszej Kliniki

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL
 • skierowanie (nie dotyczy badań USG)