Nasze procedury bezpieczeństwa


Procedury bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19

Nasza placówka medyczna ma wdrożone wszelkie procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa. Mamy także wprowadzone procedury w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001. Obowiązują one zarówno pacjentów naszej placówki, jak i cały personel medyczny i administracyjny. Jednocześnie prosimy wszystkich pacjentów, którzy mają zaplanowane wizyty lekarskie i zabiegi operacyjne o korzystanie z umówionych terminów świadczeń w naszej placówce wyłącznie jeśli:

 • NIE MAJĄ objawów przeziębienia,
 • NIE MAJĄ objawów zakażenia koronawirusem,
 • NIE PRZEBYWALI w rejonach zagrożenia zakażeniem koronawirusem,
 • NIE MIELI kontaktu z osobami zakażonymi lub poddanymi kwarantannie związanej z koronawirusem.

Wprowadziliśmy szereg rozwiązań związanych z bezpieczeństwem udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym m. in.:

 • Teleporady lekarskie – więcej szczegółów o naszej nowej usłudze przeczytacie Państwo TUTAJ
 • Zakaz odwiedzin na otwartych Oddziałach Szpitalnych, w tym m. in. Oddziale Chemioterapii;
 • Pacjenci są informowani o konieczności używania rękawiczek jednorazowych i maseczek ochronnych w budynku placówki medycznej;
 • Pomiar temperatury ciała przed wejściem do Rejestracji;
 • Ankieta weryfikująca ryzyko zakażenia Pacjenta koronawirusem;
 • Bezpieczne strefy oczekiwania w Rejestracji;
 • Ograniczenie w liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w Przychodni;
 • Przebudowa stanowisk Rejestracji – wprowadzenie szyb odgradzających Pacjenta i Pracownika Rejestracji;
 • Pacjenci zapisani na wizytę zobowiązani są do podchodzenia do stanowiska Rejestracji z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 metra między innymi osobami;
 • Udostępnienie środków dezynfekcyjnych.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do wskazanych wytycznych.

Wszystkie wskazane działania podjęliśmy z myślą o naszych Pacjentach i w trosce o zapewnienie możliwości ciągłości leczenia.