MMC w Radzie Łódzkiego Instytutu


Drodzy,

Medical Magnus to placówka, w której Misję wpisana jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz instytucjami naukowo-badawczymi.

Jesteśmy zaszczyceni mogąc przekazać Państwu wspaniałą informację, że członek naszego zespołu Leszek Kuras - Dyrektor ds. jakości i rozwoju w Medical Magnus został właśnie powołany, na kadencje 2022-2026, w skład Rady Instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz pod nazwą Łódzki Instytut Technologiczny.


W Radzie Instytutu, powołanej przez Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Pana Piotra Dardzińskiego na wniosek Dyrektora ŁIT Pana Radosława Dziuby znaleźli się przedstawiciele instytucji zewnętrznych działających w obszarze nauki i samorządu oraz przedstawiciele sektora gospodarczego z branż związanych z działalnością Instytutu, a także przedstawiciele pracowników Instytutu.

Głównym celem Rady Instytutu Sieci jest określanie kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu oraz opiniowanie jego działalności.
Warto dodać, że Sieć Badawcza Łukasiewicz, do której należy Łódzki Instytut Technologiczny to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, skupiająca obecnie około 4500 naukowców i wyposażona w unikalną aparaturę badawczą.

Jesteśmy przekonani, że nasza kooperacja z Łódzkim Instytutem Technologicznym pozwoli wykreować niejeden innowacyjny projekt badawczy z obszaru medycyny.

Składamy najszczersze gratulacje Panu Leszkowi Kurasowi i życzymy kolejnych niesamowitych osiąnięć.