Odwiedziła nas ekipa programu DeFacto z TTV


W dniu 17 lutego 2016 naszą Klinikę odwiedziła ekipa telewizyjna ze stacji TTV w składzie: wydawca Martyna Grzenkowicz, dźwiękowiec Jacek Kozłowski i operator Jan Klima. Dziennikarze przygotowują program o leczeniu komórkami macierzystymi w Medical Magnus Clinic. Dziennikarze byli świadkami przebiegu całej procedury. Od pobrania komórek z krwi obwodowej Pacjenta, poprzez operacyjne ich podanie na bloku operacyjnym, a skończywszy na pooperacyjnej konsultacji Pacjenta w sali chorych. Przewodnikiem po procedurze był doktor Marek Krochmalski. Pierwsza rozmowa wydawcy Martyny

doktor

Grzenkowicz z doktorem Markiem Krochmalskim

Ekipa asystuje przy pobieraniu komórek z krwi obwodowej Pacjenta

Podanie komórek macierzystych na bloku operacyjnym

Operacja się udała


Rozmowa Martyny Grzenkowicz z doktorem Markiem Krochmalskim bezpośrednio po zakończeniu operacji

Konsultacja pooperacyjna