Ortopedia geriatryczna


Geriatria

Jeszcze wielu z nas jest nieświadomych istnienia takiej dziedziny medycznej. Starszych ludzi leczymy w poradniach internistycznych, neurologicznych czy psychiatrycznych. Często taka terapia okazuje się nieskuteczna. To właśnie geriatria, czyli medycyna osób powyżej 60 roku życia, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób starszych. U takich pacjentów nakładają się na siebie choroby typu „in-aging” lub „off-aging”. Ten pierwszy typ, to choroby które przebiegają odmiennie i nietypowo dla procesu starzenia. Natomiast off-aging to schorzenia typowe dla okresu starości. Zalicza się do nich m.in.: osteoporozę, znaczne osłabienie siły mięśniowej, upadki, itp., a chory niejednokrotnie wymaga ścisłej opieki lub asystowania drugiej osoby.

Jakie są cele leczenia w przychodni geriatrycznej?

Celem leczenia geriatrycznego jest przywrócenie w miarę możliwości dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Stawia się także na maksymalne wydłużenie życia, jednocześnie je ulepszając oraz dąży się do podniesienia jakości życia poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Ortopedia geriatryczna

Ortopedia geriatryczna jest nowym elementem ortopedii, nacelowanym na ludzi powyżej 60 roku życia. Celem jej, jest poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności. W naszej Klinice, we współpracy lekarza geriatry i lekarzy ortopedów powstał specjalny program rehabilitacji dla seniorów. Pacjenci, którzy zgłoszą się do takiego programu, zostają w naszej Klinice najpierw poddani szerokiej diagnostyce zarówno geriatrycznej, jak i ortopedycznej. Na jej podstawie zostaje przygotowany dedykowany plan zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. W trakcie procesu rehabilitacji lekarze i fizjoterapeuci na bieżąco monitorują stan Pacjenta, pokazując poczynione postępy. Udział w programie możliwy jest w systemie ambulatoryjnym lub pobytowym. Koszt udziału uzależniony jest od zakresu potrzebnej diagnostyki, ilości zleconych procedur rehabilitacyjnych i ewentualnego pobytu na oddziale szpitalnym naszej Kliniki.