Wspierajmy dbających o zdrowie


Prosimy o Państwa wsparcie w postaci 1% podatku dla Fundacji

Celem działania Fundacji jest wspomaganie służby zdrowia poprzez między innymi zakup sprzętu medycznego, modernizację placówek medycznych, szkolenie kadry specjalistów i tym podobne działania zmierzające do poprawy warunków leczenia i skuteczniejszej pomocy wszystkim potrzebującym.
Obecnie pracujemy nad projektem, który ma na celu przeprowadzenie badań dzieci z klas 1–3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa i wprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjno – korekcyjnych w stwierdzonych wadach postawy.

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90 – 552 Łódź

Prezes Fundacji: Marek Krochmalski
Konto bankowe: PKO BP Oddział 7 w Łodzi 02 1020 3408 0000 4702 0322 7386
Organizacja non – profit

KRS: 0000178532

Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na:

  • Ogólnie na działania statutowe

Dziękujemy za wsparcie działań Fundacji