Przewodniczący Rady Pracodawców


W ubiegłym tygodniu w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi powołana została Rada Pracodawców. Miło nam poinformować, że Przewodniczym Rady został Leszek Kuras - Dyrektor ds. jakości i rozwoju w Medical Magnus. Obok niego w Radzie zasiadać będą m.in. Bartosz Rzętkiewicz reprezentujący Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz wiceprezes Zarządu Strefy Edukacji Sp. z o.o., Katarzyna Blachowska – właścicielka Centrum Szkoleniowego Concepti, a także przedstawiciele władz uczelni, w tym między innymi Rektor - prof. Wojciech Welskop oraz Kanclerz Michał Orski. Celem Rady jest zintegrowanie środowiska naukowego i gospodarczego oraz doskonalenie programów kształcenia na istniejących w uczelni kierunkach studiów, w tym na kierunkach związanych z medycyną. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie Medical Magnus dotyczące sprawnego i profesjonalnego funkcjonowania placówek medycznych oraz ich potrzeb, przyczynią się do przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy i właściwego radzenia sobie przez nich z wyzwaniami zawodowymi.

Medical Magnus w Radzie Pracodawców WSNoZ