Poradnie specjalistyczne


Poradnie specjalistyczne w naszym centrum medycznym są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.

Specjalizujemy się w wielu dziedzinach medycyny, w tym m.in. w leczeniu schorzeń ortopedycznych, medycynie sportowej, medycynie pracy, reumatologii, neurochirurgii, neurologii, rehabilitacji, jak również chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, chirurgii plastycznej, proktologii oraz urologii.

UMÓW WIZYTĘ U LEKARZY SPECJALISTÓW - Rejestracja Główna w Medical Magnus:

42 253 19 00

UMÓW ZABIEGI I WIZYTĘ U LEKARZA REHABILITACJI - Rehabilitacja w Medical Magnus:

42 253 19 16

Wykaz godzin konsultacji lekarskich:

PORADNIA CHIRURGICZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
prof. dr n. med. Brocki Marian 9:00 -13:00 280 zł
prof. dr n. med Jabłoński Sławomir 18:00 - 20:00 200 zł
dr n. med. Kondras Marcin 15:00 - 17:30 120 zł
dr n. med. Maciejczyk Rafał 16:30 -18:30 16:30 - 18:30 150 zł
lek. med. Klincewicz Mariusz 12:30- 14:00 120 zł
lek. med. Jęckowski Mateusz 17:00 - 18:00 120 zł
dr n. med. Kotala Marek 15:00- 17:00 140 zł
lek. med. Kaźmierski Piotr 17:00 - 20:00 140 zł
lek. med. Rylski Tadeusz 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 -13:00 140 zł

PORADNIA NACZYNIOWA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
dr n. med. Kondras Marcin 15:00 - 17:30 120 zł
lek. med. Klincewicz Mariusz 12:30- 14:00 120 zł
lek. med. Jęckowski Mateusz 17:00 - 18:00 120 zł
dr n. med. Kotala Marek 15:00- 17:00 140 zł
lek. med. Kaźmierski Piotr 17:00 - 20:00 140 zł
lek. med. Rylski Tadeusz 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 -13:00 140 zł

PORADNIA CHIRYRGICZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK CENA
prof. dr n. med. Brocki Marian 9:00 -13:00 280 zł
prof. dr n. med. Jabłoński Sławomir 18:00 - 20:00 200 zł

PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
dr n. med. Lewandowicz Edward 18:00 100 zł

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
lek. med. Cichosz Grzegorz 18:00 - 19:00 100 zł

PORADNIA DERMATOLOGICZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
dr n. med. Joss-Wichman Ewa 16:00 - 18:00 150 zł

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
lek. med. Skonieczna-Ćwiertniewska 18:00 - 20:00 110 zł

PORADNIA DIETETYKI - KONSULTACJE I JADŁOSPISY

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
mgr Kwaśny Adrian 17.00 - 19.30 08:30 - 11:00

Rodzaj usługi CENA
Pierwsza konsultacja 140 zł
Kolejne konsultacje 100 zł
14-dniowy jadłospis 150 zł

PORADNIA GERIATRYCZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
dr n. med. Błaszczak Robert zmienny grafik konsultacji 120 zł

Geriatria

Jeszcze wielu z nas jest nieświadomych istnienia takiej dziedziny medycznej. Starszych ludzi leczymy w poradniach internistycznych, neurologicznych czy psychiatrycznych. Często taka terapia okazuje się nieskuteczna. To właśnie geriatria, czyli medycyna osób powyżej 60 roku życia, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób starszych. U takich pacjentów nakładają się na siebie choroby typu „in-aging” lub „off-aging”. Ten pierwszy typ, to choroby które przebiegają odmiennie i nietypowo dla procesu starzenia. Natomiast off-aging to schorzenia typowe dla okresu starości. Zalicza się do nich m.in.: osteoporozę, znaczne osłabienie siły mięśniowej, upadki, itp., a chory niejednokrotnie wymaga ścisłej opieki lub asystowania drugiej osoby.

Jakie są cele leczenia w przychodni geriatrycznej?

Celem leczenia geriatrycznego jest przywrócenie w miarę możliwości dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Stawia się także na maksymalne wydłużenie życia, jednocześnie je ulepszając oraz dąży się do podniesienia jakości życia poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Ortopedia geriatryczna

Ortopedia geriatryczna jest nowym elementem ortopedii, nacelowanym na ludzi powyżej 60 roku życia. Celem jej, jest poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności. W naszej Klinice, we współpracy lekarza geriatry i lekarzy ortopedów powstał specjalny program rehabilitacji dla seniorów. Pacjenci, którzy zgłoszą się do takiego programu, zostają w naszej Klinice najpierw poddani szerokiej diagnostyce zarówno geriatrycznej, jak i ortopedycznej. Na jej podstawie zostaje przygotowany dedykowany plan zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. W trakcie procesu rehabilitacji lekarze i fizjoterapeuci na bieżąco monitorują stan Pacjenta, pokazując poczynione postępy. Udział w programie możliwy jest w systemie ambulatoryjnym lub pobytowym. Koszt udziału uzależniony jest od zakresu potrzebnej diagnostyki, ilości zleconych procedur rehabilitacyjnych i ewentualnego pobytu na oddziale szpitalnym naszej Kliniki.

PORADNIA INTERNISTYCZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
lek. med. Piotrowska Agnieszka 16 - 18:00 150 zł
dr n. med. Bińkowska Anna 16 - 18:00 150 zł
lek.med. Zawitkowska - Witczak Kamila 16 - 18:00 150 zł
lek. med Hoff Barbara 15:00 150 zł

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
dr n. med. Polański Andrzej 8:00-10:00 11:30-13:30 11:30-13:30 11:30-13:30 8:00-10:00 w zależności od badania

MEDYCYNA SPORTOWA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
lek. med. Jakubowski Adam 15:00 - 16:00 60 zł

lek. med. Adam Jakubowski

Certyfikat PTMS Nr 328

Uprawniony do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez:
dzieci i młodzież do ukończenia 21 r.ż oraz
przez zawodników pomiędzy 21 a 23 r.ż.

Badania wymagane do konsultacji: morfologia, EKG, badanie ogólne moczu

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
lek. med. Depczyk Tomasz 15:00 -17:00 200 zł
dr n. med. Szymański Wojciech 15:30 - 17:00 200 zł
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA - KONSULTACJE DO TERAPII KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI
dr n.med. Szymański Wojciech 200,00 zł

PORADNIA NEUROLOGICZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
dr n. med. Malara Andrzej 10:00 - 12:00 200 zł
dr n. med. Bogucki Marek 10:00 - 12:00 250 zł


PORADNIA NEUROLOGICZNA - KONSULTACJE DO TERAPII KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
dr n. med. Malara Andrzej 10:00 - 12:00 300 zł
dr n. med. Bogucki Marek 10:00 - 12:00 300 zł

PORADNIA ONKOLOGICZNA- konsultacje lekarskie

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
dr n. med. Kukulska Monika 16:00 - 17:30 150 zł
lek. med. Lisik-Habib Maja
17:00 - 18:00 150 zł

PORADNIA ORTOPEDYCZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
lek. med. Danielski Grzegorz 12:30 - 13:00 150 zł
lek. med. Jakubowski Adam 15:00 - 16:00 150 zł
dr n. med Janiak Andrzej 15:00-16:00 15:00 - 16:00 150 zł
lek. med Kośmider Jerzy 13:00 - 14:00 150 zł
lek. med. Krochmalski Marek 16:00 14:00 - 18:00 300 zł
lek. med. Kubiak Marcin 9:00- 9:30 150 zł
lek. med. Lasota Marek 14:00 - 18:00 150 zł
dr n. med. Lesiuk Krystyna 12:00 - 13:00 150 zł
lek. med. Madej Jarosław 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 150 zł
dr n. med. Magnuszewski Jacek 15:00 - 16:00 13:00 - 15:00 200 zł
PORADNIA ORTOPEDYCZNA - TERAPIA KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI - KONSULTACJE LEKARSKIE
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
lek. med. Krochmalski Marek 14:00 - 18:00 300 zł
lek. med. Lasota Marek 14:00 - 18:00 200 zł

PORADNIA ORTOPEDII DZIECIĘCEJ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
lek. med. Miodek Karolina 15:00 - 20:00

USG

USG

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
lek. med. Tadeusz Rylski (Doppler) 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 wg cennika
lek. med. Sylwia Gieletucha-Rosiak 12:00 - 14:00 wg cennika
lek. med. Karolina Miodek 15:15 - 16:00 18:40 - 20:00 wg cennika
lek. med. Mariusz Klincewicz (Doppler) 13:00 - 14:00 wg cennika
lek. med. Mateusz Jęckowski (Doppler) 17:00 - 18:00 wg cennika

PORADNIA REHABILITACJI - KONSULTACJE LEKARSKIE W RAMACH KONTRAKTU NFZ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
dr n. med. Puzder Anna 15:00 - 20:00 120 zł
lek. med. Wieczorek Katarzyna 11:00 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 16:00 - 20:00 60 zł
dr n. med. Zdziechowski Adam 14:00 - 20:00 120 zł

PORADNIA REUMATOLOGICZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENY
dr n. med. Kapusta Henryk 13:00 120 zł

PORADNIA UROLOGICZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK CENA
dr n. med Burzyński Kamil 9:30 - 10:30 150 zł
lek. med Krawiec Kamil 15:00 - 20:00 120 zł

PORADNIA ORTOPEDYCZNA - KONSULTACJE LEKARSKIE W RAMACH KONTRAKTU NFZ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
lek.med. Danielski Grzegorz 13:00 - 20:00
lek. med. Jakubowski Adam 10:00 - 12:00
dr n. med. Janiak Andrzej 8:00 - 15:00 11:00 - 20:00 8:00 - 15:00
lek. med. Jędrzejewski Jacek 8:00 - 13:00
lek. med. Kośmider Jerzy 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 8:00 - 13:00 15:00 - 20:00 8:00 - 13:00
lek. med. Kubiak Marcin 9:30 - 17:00 15:30 -20:00
lek. med. Lasota Marek 13:00 - 20:00 9:30 - 14:00 8:00 -13:00 13:00 - 20:00
dr n. med. Lesiuk Krystyna 8:00 - 15:00 12:00 - 20:00 8:00 - 15:00 8:00 - 12:00
lek. med. Madej Jarosław 8:00 - 14:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 12:00 - 20:00 8:00 - 17:00
dr n. med. Magnuszewski Jacek 8:00 - 20:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 18:00 9:00 - 13:00
lek. med. Rosiński Kamil 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00
lek. med. Waśniewski Piotr 8:00 - 14:00
dr n. med. Woźniak Jarosław 15:15 - 17:45 11:00 - 14:45

PORADNIA REHABILITACJI - KONSULTACJE LEKARSKIE W RAMACH KONTRAKTU NFZ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
dr n. med. Puzder Anna 15:00 - 20:00
lek. med. Wieczorek Katarzyna 11:00 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 16:00-20:00

Rejestracja

Pacjenci naszej Kliniki mogą się rejestrować osobiście w Klinice, telefonicznie przez Call Center tel.: + 42 253 19 00; + 42 253 19 10, za pomocą aplikacji "Zapisz się na wizytę" lub pocztą elektroniczną pod adresem: rejestracja@mmcenter.pl

Przy rejestracji mailowej przy pierwszym kontakcie prosimy koniecznie podać:

  • specjalistę, do jakiego chcemy się dostać (np. ortopeda, neurochirurg itp.) lub nazwisko konkretnego lekarza
  • imię i nazwisko pacjenta
  • swój dokładny adres
  • PESEL
  • numer telefonu kontaktowegoskierowanie (załączyć skan lub zdjęcie) lub informację, że wizyta jest prywatna
  • preferowane godziny konsultacji (przed południem, po południu, wieczorem)

przy wizycie kolejnej:

  • nr karty pacjenta znajdujący się na wizytówce, którą otrzymaliście Państwo na pierwszej wizycie