Poradnia medycyny sportowej


W zakresie leczenia urazów sportowych nasza Klinika stała się jednym z nielicznych ośrodków medycznych w Polsce, w którym pomoc znajdują nie tylko bardzo znani zawodnicy - medaliści olimpijscy, mistrzowie świata, ale również zawodnicy klubów sportowych i wszystkie osoby uprawiające sport amatorski.

Pod opieką Medical Magnus Clinic® a szczególnie doktora Marka Krochmalskiego jest jest wielu aktualnych i byłych Mistrzów Olimpijskich i Mistrzów Świata. Więcej o sportowcach - pacjentach Klinik przeczytasz tutaj.

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.

Założeniem i celem tej dziedziny medycyny jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.

Obejmuje:

  • kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;
  • okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;
  • optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców;
  • kontrole efektów stosowanych metod treningowych;
  • walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem;
  • zapobieganie kontuzjom i urazom;
  • leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu;
  • rehabilitację i odnowę biologiczną.

Wykorzystuje osiągnięcia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, chorób wewnętrznych, kardiologii, a także biologii, biochemii, fizjologii wysiłku, antropologii, psychologii, higieny, teorii żywienia i metodyki treningu sportowego.

Specjalizacja z medycyny sportowej Medycyna sportowa jest aktualnie szczegółową specjalizacją lekarską, którą może uzyskać lekarz uprzednio posiadający specjalizację II° lub tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii z traumatologią, medycyny ogólnej lub rehabilitacji medycznej.

Medycyna sportowa, ortopeda sportowy, kwalifikacja sportowa, badania sportowe, lekarz sportowy.