Zakończylismy budowę nowego, zintegrowanego bloku operacyjnego


NOWY ZINTEGROWANY BLOK OPERACYJNY w MEDICAL MAGNUS Sp. z o.o. w wyniku realizacji projektu pn.

„Pierwszy w Polsce Oddział Szpitalny Medycyny Regeneracyjnej z zastosowaniem komórek macierzystych – zintegrowany blok operacyjny"

Nowoczesność, wysokie technologie oraz niezwykła funkcjonalność i komfort, to tylko niektóre atuty nowo utworzonego Bloku Operacyjnego. Wykonany projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego przez Medical Magnus Sp. z o.o., z udziałem środków unijnych, przedsięwzięcia w postaci budowy nowoczesnego oddziału szpitalnego medycyny regeneracyjnej. W wyniku realizacji projektu Medical Magnus Clinic wprowadza nowe usługi w postaci wykonywania operacji z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki i technologii medycznej w leczeniu.

Możliwości zastosowanych w projekcie rozwiązań technologicznych, to m.in.:

  • zcentralizowanie kontroli całej sali operacyjnej obejmujące sterowanie urządzeniami endoskopowymi i dodatkowymi, jak również oglądanie, wyświetlanie, archiwizowanie i przekazywanie informacji za pomocą obrazów wideo oraz innych źródeł danych do sali operacyjnej i poza salę operacyjną
  • ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika system mający na celu zoptymalizowanie i unowocześnienie przebiegu pracy oraz zwiększenie komfortu
  • łączność zmierzająca do ulepszenia komunikacji audio-wizualnej z sali operacyjnej
  • możliwość transmisji obrazu oraz dźwięku do innych ośrodków medycznych, w tym również do studentów znajdujących się na salach wykładowych czy też w salach konferencyjnych
  • możliwość wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych
  • dostarczenie pacjentom usług niedostępnych dotychczas na rynku usług medycznych

Medical Magnus, pozostając w ścisłej współpracy z firmą KROMED Marek Krochmalski, jednostkami uczelnianymi oraz wykorzystując wyniki prac B+R, jako pierwsza w Polsce realizuje program przyszłościowego nowatorskiego sposobu leczenia komórkami macierzystymi problemów zdrowotnych chorób narządu ruchu. Celem działalności jest stworzenie nowego standardu leczniczego w uszkodzeniach i przeciążeniach narządu ruchu, zwłaszcza zmian zwyrodnieniowych stawów, co umożliwia pacjentom w wielu przypadkach uniknięcie leczenia z wykorzystaniem protez, które w znaczący sposób ograniczają możliwości funkcjonalne chorego.Medical Magnus stosuje najlepsze dostępne technologie leczenia, dostarczając pacjentom usługi medyczne, które maksymalizują szanse pacjentów cierpiących na dolegliwości związane z chorobami narządu ruchu, na powrót do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dążymy do zwiększania dostępu do specjalistycznej opieki medycznej oraz bezpieczeństwa medycznego pacjentów. Placówka cieszy się bardzo dużym uznaniem na rynku usług medycznych mając wypracowaną mocną i ugruntowaną pozycję. Dzięki rzetelności, profesjonalizmowi i konkurencyjnym cenom zdobywa coraz większe grono pacjentów. Projekt wpływa korzystnie na rozwój nowoczesnej medycyny w województwie, a także poprawia wizerunek województwa łódzkiego, jako dbającego o rozwój i poprawę standardu życia obywateli. Kompleksowa realizacja niniejszego projektu przyczynia się do zwiększenia wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w służbie zdrowia.

Nowy blok operacyjny